چاپ

دومین جلسه آموزش مجازی EPLAN P8 برگزار گردید.

دومین جلسه دوره آموزشی نرم افزار EPLAN P8 بصورت مجازی برگزار گردید. عزیزانی که قصد شرکت در این دوره را دارند می توانند وارد سامانه مدیریت یادگیری اتوسیستم شوند و ضمن مشاهده نمونه کلاس برگزار شده در صورت تمایل ثبت نام نمایند.