برگزاری دوره آموزشي نرم افزار ePLAN P8 در شرکت کنترل گستر جاهد

چاپ

 برگزاری دوره آموزشي نرم افزار ePLAN P8 در شرکت کنترل گستر جاهددوره آموزشي نرم افزار Eplan P8 نسخه 1.9.6 بصورت غیر فشرده در سه هفته ، در محل شرکت کنترل گستر جاهد، جهت پرسنل محترم اين شركت برگزار گرديد. و در تاریخ 89/10/06 پایان یافت. جای دارد از مسئولین محترم این شرکت بخصوص آقای مهندس جهانبانی و سایر عزیزانی که در طول این دوره ما را یاری کردند تشكر و قدرداني نماييم .