چاپ

اولین دوره آموزشي منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

دوره آموزشي منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)اولین دوره آموزشي منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) به مدت 16 ساعت از روز 25 تا 26  اردیبهشت ماه 89، در اهواز در محل اداره آموزش شركت فولاد خوزستان جهت پرسنل محترم اين شركت برگزار گرديد.

 جاي دارد از مسئولین محترم واحد آموزش شرکت فولاد خوزستان و کلیه عزیزانی که در طول این دوره ما را یاری کردند تشكر و قدرداني نماييم .لازم به ذکر است پرسنل محترم شرکت فولاد خوزستان جهت اطلاع از زمان دقیق برگزاری دوره های بعدی و ثبت نام به واحد آموزش و تجهیز نیروی انسانی جناب آقای مهندس نوروزی مراجعه فرمایند.