چاپ

اجرای سیستم ارتینگ در شرکت بهمن موتور

پروژه سیستم ارتینگ در شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر 16 جاده قدیم کرج در تاریخ 89/08/28 با موفقیت به پایان رسید و به کارفرمای محترم تحویل داده شد.